SuArP Rozpis 3.03 - Demo
Licencia: Demo
Podpora OS: WindowsXP - Windows10
Platforma: Microsoft .NET Framework v 2.0


1rok: 9,99 € / 3roky: 19,99 €
Program na tvorbu rozpisov a plánovanie zmien na rôznych prevádzkach. Tvorba a tlačenie rozpisov, prehľad o nadčasoch, zostatkoch dovoleniek a iné praktické funkcie. Táto demo-verzia nemá žiadne časové obmedzenie. Funkčnosť demo-verzie je obmedzená o niektoré funkcie, ktoré nezasahujú do základnej funkčnosti programu. SuArP Rozpis 3 je verzia vytvorená na platforme Microsoft .NET Framework v 2.0. Pokiaľ používate operačný systém Windows XP SP3 a vyšší a máte už s najväčšou pravdepodobnosťou Framework v 2.0 nainštalovaný. Pokiaľ nie môžete si ho stiahnuť zo stránok Microsoftu na tomto odkaze. Pri inštalácii Vám inštalátor skontroluje implementáciu tohto Frameworku v 2.00 v systéme. Táto verzia nevyžaduje k svojmu chodu Microsoft Office. Export rozpisu a následné vytlačenie sa dá robiť aj cez nainštalovaný webový prehliadač.Informácia pre užívateľov operačných systémov Windows 10, 8, 7 a Vista.

Pokiaľ nepristupujete k systému ako správca počítača (Administrátor), alebo ak nemáte vypnuté „UAC“ – Nastavenie kontroly používateľských kont, odporúčam pri inštalácii zadať cieľ inštalácie mimo zložku C:\.Informácia pre užívateľov operačných systémov Windows 8 a 10.

Pri nekorektnom zobrazovaní okien (väčšie, prekrývajúce okná a text) si prosím skontrolujete nastavenie Obrazovky - veľkosť všetkých zložie (Ovládací panel / Vzhľad a prispôsobenie / Obrazovka). Program je prispôsobený na 100 % zobrazenie.

 

Dôležité!!! Kedy inštalovať verziu Portable.

Verzia portable je špeciálne určená na inštalovanie programu na externé zariadenia (USB kľúče a externé hardisky a iné prenosné zariadenia). Inštalácia portable verzie nezanechá na inštalovanom počítači žiadne stopy (nevytvára zástupcu na ploche, odinštalátor ani neupravuje žiadne registre systému). Je primárne určená na prácu a prenos medzi viacerými počítačmi. Pokiaľ chcete program používať iba na jednom počítači a inštalovať ho mimo zložku C:\ nemusíte používať verziu portable. Aj v klasickej verzii máte možnosť zvoliť si spôsob inštalovania zmenením cesty na inú zložku.Obmedzenia na demo-edícii.

• Nemožnosť vytvoriť a načítať zálohu programu.
• Nemožnosť načítať informácie z verzie 2 pri prechode na novšiu verziu (detail tejto možnosti rozpíšem nižšie).
• Možnosť exportovať rozpis len do HTML (webového prehliadača).
• Možnosť otvoriť rozpis len z HTML (webového prehliadača).
• Reklamné bannery a iná reklama podľa uváženia autora.
• Budú blokované všetky novo pridané funkcie. Toto sa netýka opráv, ladení a drobných vylepšení programu. Aj v demo-edícii je povolená aktualizácia na vyššiu verziu.
• HotLine podporu cez komunikačný program Skype budú mať len platení užívatelia.Novinky verzie.

v 3.01 - CZ-lokalizované sviatky a výstupy  Download  Download Portable
v 3.02 - Pridané nové funkcie zadaní nočnej zmeny cez mesiac a výpočtu časového fondu. Download  Download Portable
v 3.03 - Oprava zobrazenia dátumu pri exporte do .html a aktualizácia odkazov na web suarpsystems.sk.  Ako získať plnú verziu?

Každý, kto bude mať záujem si môže stiahnuť túto verziu v demo-edícii, ktorá sa zadaním aktivačného kódu aktivuje na plnohodnotnú platenú verziu na určité obdobie (1 alebo 3 roky). Po vypršaní času licencie sa program znovu zmení na demo-edíciu, ktorú si užívateľ môže znovu kedykoľvek aktivovať zakúpením licencie.Výhody plynúce zo zakúpenia licencie.

• Už nikdy neplatíte viac! Garancia ceny pri predlžovaní licencie. Vyššie verzie programu budú spoplatnené vyššou cenou z dôvodu implementácií nových funkcií, inflácia a pod. Vy platíte vždy len sumu, ktorú ste zaplatili prvýkrát (toto platí len pri predĺžení licencie v dobe jej platnosti).
• HotLine podpora cez komunikačný program Skype, alebo ICQ.
• Plná funkčnosť programu bez akýchkoľvek obmedzení a aktualizácia na vyššie verzie všetkých radov programu SuArP Rozpis.
• Možnosť aktívnych zásahov do tvorby programu. Požiadavky platených užívateľov budú (ak to bude čo len trochu možné a nenaruší to funkcionalitu programu) priebežne zapracovávané do vyšších verzií.
• Voľný a plný prístup ku všetkým novým výhodám plynúcim zo zakúpenia licencie.Pripravované nové funkcie.

• Kompletná česká lokalizácia.
• Jednoduchý zápis plánovača ku každému zamestnancovi, ktorý umožňuje, aby si užívateľ zaznačil napr. dovolenku k určitému zamestnancovi na určitý budúci mesiac a v dobe, keď tento mesiac začne aktuálne plánovať, program mu tieto informácie pripomenie.
• Kalendár Mien s pripomienkovaním menín. Požiadavky ohľadom údajov narodení, rodné číslo a pod. nemôžem implementovať z dôvodu ochrany osobných údajov. Je to dosť zložitý a širší problém. Nie programátorský, ale právny. Ďakujem za porozumenie.
• Rýchle prepínanie medzi rozpismi, pracovne nazvané „rozpisový rad“. Umožňuje si nastaviť v programe určité „skupiny“ chronologicky podľa mesiacov a jednoducho medzi nimi prepínať kliknutím, a nie cez načítať rozpis ..... . Zjednoduší to tvorbu rozpisov, kde si užívateľ môže prezrieť v poradí všetky rozpisy pre daných zamestnancov, ako v rade nasledujú.
• Ostatné funkcie budem priebežne implementovať do programu na základe Vašich pripomienok a návrhov (pokiaľ to bude čo len trochu funkčne možné).Prechod z verzie 2.

Pre toho, kto už používa verziu 2 a má v nej rozpracované rozpisy a zoznamy mien, je implementovaná vo verzii 3 funkcia „Import údajov z verzie2“ (nie v demo-verzii). K tomuto kroku je detailný návod zakomponovaný do nápovedi k programu.